3423 zenekar 12355 letölthető zene

Felhasználási Feltételek

MyMusic
Hirdetés

Azzal, hogy belép a Portál oldalára, Felhasználónak minősül, és ezzel elfogadja az alábbi feltételeket, abban az esetben is, ha nem regisztrált Felhasználó a Portálon.

Szigorúan tilos a Portálon található bármely tartalom bármilyen módszerrel történő sokszorosítása, másolása, terjesztése, publikálása, módosítása, továbbítása, beleértve az elektronikus készülék útján történõ eljárásokat is. Kivétel ez alól, ha rendelkezik a MyMusic elõzetes, írásbeli engedélyével. E tilalom vonatkozik különösen a Portálon található szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, videó és hanganyagokra.

A Portál tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A MyMusic nem felel más természetes vagy jogi személyek hirdetéseiért, amelyek a Portálon találhatóak.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A MyMusic követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A Portálról adatot, információt átvenni csak a Portálra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, és az egyértelmű hivatkozást a Portálra mutató linkkel együtt minden közlésnél feltünteti.

A MyMusic az oldalon olvasható tartalomból eredő bármiféle károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

MyMusic nem vállal felelõsséget a Portálon a Felhasználó által elhelyezett tartalomért, azokért kizárólag a Felhasználó felel.

MyMusic nem vállal felelõsséget a Portál mûködésének idõleges vagy teljes leállásából eredõ károkért. Nem tartozik felelõsséggel továbbá a Felhasználó által feltöltött, és így az adatbázisban tárolt adatok tartalma tekintetében.

Amennyiben MyMusic tudomására jut, hogy a Felhasználó harmadik személyek jogait, MyMusic Álatlános Felhasználási Feltételeit vagy jogszabályt sértõ anyagot töltött fel, a jogsértõ tartalmat a Felhasználó figyelmeztetése nélkül eltávolítjuk, és az esetlegesen keletkezett károkért és valamennyi egyéb következményért járó felelõsséget a Felhasználóra hárítjuk.

MyMusic a Felhasználók adatait a szerzõdés teljesítése és a szerzõdés feltételeinek késõbbi bizonyítása érdekében tárolja, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a tárolt adatok jogsulatlan személyek számára nem hozzáférhetõek, védettek legyenek.

MyMusic a megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kezeli, és azokat harmadik személynek a jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetét kivéve nem adja ki. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy MyMusic a Felhasználó által megadott adatok segítségével kapcsolatba lépjen vele, rendszeresen tájékoztassa az oldallal kapcsolatos változásokról, hírekrõl, információkról.

A Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott adatok mindenben megfelelnek a valóságnak, s azok változása esetén a módosításokat az erre biztosított felületen haladéktalanul elvégzi.

MyMusic nem felel az oldal mûködésének szüneteltetésébõl vagy megszüntetésébõl eredõ kárért. Felhasználó nem támaszthat ebbõl eredõ bármilyen anyagi követelést.

MyMusic fenntartja a jogot arra, hogy az Általános Felhasználási Feltételeket megsértõ, illetve a MyMusic érdekeit sértõ tartalmat elõzetes figyelmeztetés nélkül törölje.

A szolgáltatáshoz történõ hozzáférés érdekében a Felhasználó által választott kódszó titkosságának megõrzése a Felhasználó felelõssége. Amennyiben illetéktelen személy a kódszóhoz hozzáférve azzal visszaél, a Szolgáltatót ezért semminemû felelõsség nem terheli.

MyMusic az Általános Felhasználási Feltételekben foglaltakat egyoldalúan módosíthatja, de ezt köteles a Felhasználó tudomására hozni a Portálon közzétéve. Amennyiben a Felhasználó ezt követõen a Portál szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az úgy tekintendő, hogy a Felhasználó e módosításokat elfogadta.

Tilos a Portál bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése, publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve ha ez a MyMusic elõzetes, írásbeli engedélyével történik, vagy ha ezt a Portálon feltüntetve kifejezetten lehetõvé teszi. E tilalom nem vonatkozik a Felhasználó által feltöltött saját anyagokra, információkra, és adatokra. Tilos a Portálon található anyagok használata bármely más honlapon vagy számítógépes hálózaton. Szigorúan tilos a Portál tartalmán alapuló vagy onnan eredõ bármilyen anyag vagy mû készítése, létrehozása.

MyMusic a Portálon látható természetes vagy jogi személyek hirdetéseinek tartalmáért felelõsséget nem vállal. 

A Portálon található anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt a nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá MyMusic előzetes írásbeli engedélye nélkül a Portál tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A Portálon található tartalom a MyMusic szellemi tulajdona.

A www.mymusic.hu címen elérhető Internetes portált (továbbiakban "Portál") a MyMusic Kft. (a továbbiakban „MyMusic”) üzemelteti.

magyar | english | deutsch | espanol | francais | romana | polski | slovensky